Ajuntament de Lucena del Cid

Dimarts, Agost 9, 2016 - 12:00
INFORMACIÓ PÚBLICA MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº2 DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC.
Per Resolució de l'Alcaldia de data 1 d'agost de 2016 vist l'informe favorable ambiental emès, s'ha emès informe ambiental i territorial estratègic de la Modificació Puntual n.º 2 de l'Homologació Global Modificativa del Planejament Urbanístic que afecta al text articulat de les ordenances no implicant la nova redacció incremento d'edificabilitat. Se sotmet el projecte de la versió preliminar d'aquesta modificació a informació pública durant un període de 45 dies a explicar des de l'endemà a la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Durant aquest termini, podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals, així com en l'adreça electrònica www.lucenadelcid.es, perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. El que es publica a l'efecte dels articles 57 i 53.2 i 3 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana.

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
Site developed with Drupal